Arbetslösa som handelsvara.

maj 14, 2013

Jo, jag trodde nog att jag hörde fel när SVT:s Östnytt berättade om varför den ekonomiska föreningen Prio 1 i Norrköping gått i konkurs. Förklaringen, enligt Östnytt, är att det varit för hård konkurrens om de arbetslösa. Ja just det, företag har startat med det enda syftet att få in ersättning för de så kallade Fas 3-jobben.

Det är förstås en alldeles orimlig ordning, framförallt för de arbetslösa men också för skattebetalarna som står för ersättningen till företagen som bestämt sig för att utnyttja systemet. De kritiserade ”AMS-jobben” framstår som rena superlösningen i jämförelse med den lösning som den borgerliga regeringen tagit till. Allt tycks gå för sig om det ger vinster till privata företag.

Regeringens viktigaste linje tycks vara att det ska vara privata lösningar och därmed goda vinstmöjligheter till de företag som passar på. Coachningen har i omgångar fått välbefogad kritik och givetvis också systemet med Fas 3. Tyvärr framstår också arbetsförmedlingen i allt sämre dager, till stor del därför att också arbetsförmedlingen blivit fångade i ett system där privata lösningar ska vara huvudregeln.

Det var som sagt på Östnytt jag hörde nyheten och jag kan inte låta bli att undra hur de så lättvindigt beskrev den aktuella konkursen utan att tydligt beskriva det principiellt mycket märkliga med ett företag som ska leva på de så kallade Fas 3-placeringarna.