Ja till återförstatligande!

juni 7, 2014

Riksbanken har finansierat en undersökning om ”svenska folkets” åsikter om avregleringar och privatiseringar. Beskedet är ganska tydligt: De avregleringar och privatiseringar som genomförts har inte stöd av de som svarat på undersökningen. Särskilt tydligt är det när det gäller järnvägen, där vill 70 procent ha ett återförstatligande.

Undersökningen beskrivs idag på DN-debatt och artikelförfattarna tycks inte riktigt vilja dra samma slutsats som jag men det beror mer på att de poängterar svaren på en del andra frågor. Möjligen borde jag sluta inlägget här eftersom undersökningen i sin helhet inte finns att läsa och dessutom är svarsfrekvensen så låg som 57 procent.

Men några ytterligare kommentarer ändå.

En del frågor är handlar om genomförda privatiseringar och andra om tänkbara privatiseringar. Det finns allmänt ställda frågor och en del mer konkreta. Jag väljer att tycka att svaren på de mest konkreta frågorna om hur utfallet blivit är de mest genomtänkta, där finns ju en tydlig bild. Och där är kritiken stark men samtidigt tycks det finnas ett visst stöd för nya avregleringar för hyressättning och alkoholförsäljning.

Men det finns en tydligt kritisk opinion när det gäller avregleringen av järnvägen, utförsäljningen av apoteken och vinster i sjukvården. När det gäller elavregleringen och telekombranschen är frågorna mer allmänt ställda och där dominerar svar som är positiva. Samtidigt påverkas säkerligen svaren av att elpriserna just de senaste åren gått ner lite, efter många års stora höjningar, liksom de påverkas av järnvägens bedrövliga underhåll som tycks kulminerat just sista året.

Jag skulle vilja dra två slutssatser av artikeln i DN. För det första finns det anledning att vara kritisk till den här typen av undersökningar. De ganska motsägelsefulla svaren understryker det. För det andra så kommer detta att vara ett av de stora politiska slagfälten de närmaste åren.


Privatisera inte kommunerna

mars 5, 2014

Den tidigare borgerliga majoriteten på Gotland drev igenom nån sorts konkurrensprogram för kommunala verksamheter. Jag tycker hela idén är fel och för några veckor sedan redovisades en del av vad som hänt. Upphandlingarna har till stor del hanterats av regionens serviceförvaltning och det är deras rapport som nu kommit till regionstyrelsen.

Det är till stora delar en läsning som borde göra även den mest inbitna konkurrenskramare tveksam. Försöken att få in anbud har kostat stora pengar och inte sällan har inga anbud alls inkommit. Pengar i sjön på sätt och vis, men kanske inte, om den kunskapen används på rätt. Slutsatsen borde förstås vara att det är en dålig idé och insatserna bör istället inriktas på att stödja och utveckla de verksamheter som regionen själv bedriver. Gotlands Folkblad skriver om detta idag.

Tyvärr verkar inte den slutsatsen självklar och enligt Radio Gotland finns nu ett förslag att upphandla några stora måltidsverkssamheter i Visby. Lite svårt är det ändå att förstå. Erfarenheterna från många privatiseringar är ju mycket dåliga och serviceförvaltningen pekar ju också på de stora kostnaderna med klent ekonomiskt resultat.

Bakom konkurrensidéerna finns ju en nedslående människosyn som leder till att människor och verksamheter utvecklas bäst under hot. Dessutom är det fel signal till stora viktiga verksamheter som borde ses som en integrerad del av skolan och förskolan. Lägg ner privatiseringstankarna!

PS: Radio Gotland har ändrat text och rubrik i den text på deras hemsida som jag länkat till. När jag skrev mitt inlägg, ca 12.15 idag, fanns en text som hävdade att finns ett förslag om att gå ut med anbud på två stora skolkök i Visby. Lite besynnerligt att det inte framgår att de ändrat texten men så är det.