Viktigt med icke-kommersiell underhållning

april 30, 2012

För att public service ska kunna fortsätta spela en viktig roll måste bra underhållning vara en av hörnstenarna i Sveriges Televisions verksamhet. Ett av syftena med detta är att visa hur bra underhållning, utan påverkan av kommersiella krafter, kan se ut.

Det finns många hot mot bra public service och alla måste tas på allvar. Ett hot kommer från EU:s lagstiftning som hotar att begränsa public service-företagens verksamheten på Internet. Ett hot kommer från dem som vill att public service-företagen snarast ska ses som ett komplement till de kommersiella kanalerna. Ett (mindre) hot är public service-företagens egen ökade självgodhet som innebär att de anser sig själva stå över alla former av kritik och särskilt från någon som tillhör ett politiskt parti.

Men public service är fortfarande att av de viktiga inslagen i den svenska yttrandefriheten och därmed en del av den svenska demokratin. För många är förstås Sveriges Television i första hand ett företag som står för underhållning i form av sport, tävlingar, musik och drama i första hand filmer. Den delen är viktig att behålla dels för att tittarna ska se Sveriges Television som sin TV-kanal och dels för att inom dessa områden visa alternativ till en alltmer kommersialiserad sport och alltmer kommersiella intressen som direkt utnyttjar underhållning för att sälja sina produkter.

De kommersiella företagens påverkan sker i alltmer påträngande men också alltmer ”utvecklade” former. Företagens sponsring i olika former av tävlingsprogram sker ju helt öppet medan deras produktplacering i serier och filmer kan vara mer förrädisk. I vilken grad vi har förmåga att genomskåda detta vet jag inte. Det kan säkert också vara svårt för Sveriges Television att helt och hållet stå emot detta – flertalet filmer som visas är ju inköpta – men ambitionen måste finnas.

På DN-debatt idag skriver några mediabranschföreträdare en artikel som säger sig slå vakt om public service men som i hög grad verkar vilja begränsa framförallt Sveriges Televisions verksamhet. Expedition Robinson tas som exempel på en serie som inte borde ha platsat i Sveriges Television. Jag håller absolut inte med! Jag tror att just denna typ av serier är viktiga att ha i public service. Men med en utformning som är intressant och anständig. Det tycker jag att första omgångarna av expedition Robinson gjorde men det är knappast nånting man kan säga om många ”uppföljare” som övergått till ren förnedrings-TV.