Stängning är inte konstruktivt

oktober 17, 2013
Skolinspektionen har idag beslutat att stänga yrkesgymnasiet Praktiska Tumba i Botkyrka. Skolan stängs omedelbart och cirka 100 elever står nu utan sin utbildningsplats.
Det finns troligen rimliga skäl för Skolinspektionen men jag tycker ändå att det måste ifrågasättas om en stängning ätt vettigt sätt att använda myndighetsmakten. För någon månad sedan vad det Lundsbergs privatskola som skulle stängas men då agerade förstås skolans alla inflytelserika föräldrar och andra supportrar så att domstolarna ändrade Skolinspektionens beslut. Det ska bli mycket intressant att se om samma mobilisering kan göras den här gången.
Men den viktiga diskussionen borde mest handla om hur sånt här helt kan undvikas, det är ju inte ett särskilt konstruktivt agerande och SR och SVT har också hittat flera elever som är både upprörda och uppgivna efter beskedet. Det enda rimliga borde vara att från här typen av privata huvudmän för skolor inte ska godtas.
Här är inslagen på SR och SVT.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5677482
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/gymnasiet-praktiska-tumba-stangs-omedelbart

Fungerar inspektionsmakten?

augusti 29, 2013

Jag tycker absolut att det var på tiden att Lundsbergskolan stängs och avvecklas. Det är en typ av överklassreservat som är stötande och som dessutom tenderar att pervertera genom den elitism som hela idén bygger på. Men ändå är det nåt som skaver med Skolinspektionens beslut och sista ordet om Skolinspektionen och Lundsberg är förstås ännu inte sagt.

Men jag tror att hela idén med en stark inspektionsmakt, som till och med direkt kan stänga skolor, är en tveksam metod. Jag ser flera skäl till att vara tveksam.

Ett skäl är förstås det uppenbara att många som inte har gjort något fel ändå kan drabbas väldigt hårt. Troligen har just de här barnens och ungdomarnas föräldrar mycket goda resurser att hitta andra acceptabla alternativ men om en ”vanlig” kommuns enda gymnasium stängdes med några timmars varsel skulle effekten för eleverna kunna bli väldigt stor. Därför är en skolstängning ett instrument som knappast är rimligt – inte ens i Lundsbergsfallet…tror jag, utan att känna till alla ingredienser.

Dessutom blir inspektionsverksamhet väldigt lätt en sorts felletande som riskerar att påverka planering och verksamhet i en riktning där det handlar om att inte göra fel istället för att göra rätt. Och givetvis satsas alltmer på att dokumentera och kunna visa att inga fel begåtts och motsvarande insatser måste förstås inspektionsmyndigheten göra. Det finns väl anledning att tro att långtgående ingripanden hamnar in domstolorna och det gäller bara hårda papper.

Stora delar av idén med de senaste årens uppbyggnad av inspektionsverksamhet bygger dessutom på att det finns ett väl fungerande kundval som ”korrigerar” många brister och inspektionerna ska bara garantera att det inte blir alltför dåligt. Några fungerande kundval finns ju knappast eftersom möjligheterna att göra ett rimligt bra val måna gånger är omöjliga. Vem hade val John Bauer som det vetat vad de valde för 2½ år sedan. I fallet Lundsberg är det ju dessutom så att många, med ganska öppna ögon, har valt en skolverksamhet som inte stämmer med samhällets normer och regler.

Jag hoppas att det är fler bra skolor vi önskar och inte fler stängda skolor. Då borde resurserna snarare satsas på bättre verksamhet och stöd till skolutveckling än på inspektionsverksamhet. En rimlig gissning är väl också att Skolinspektionens agerande i Lundsbergsfrågan kommer att leda till någon form av begränsning av Skolinspektionens makt.