Orimliga upphandlingar!

november 5, 2012

Kan det vara sant att upphandlingskostnaden var 65 miljoner kronor när landstinget i Stockholm handlade upp driften av S:t Görans sjukhus? Jo, det verkar faktiskt så, enligt en rapport som DN skriver om idag.
Det finns många goda skäl att vara kritisk till entreprenader av verksamheter inom vård, omsorg och skola och säkert en del andra områden också men till detta kan nu också läggas orimliga kostnader för själva hanteringen. Tyvärr har hela hanteringen av offentliga upphandlingar blivit en viktig bransch i sig själv. Vi borde kunna organisera vård och omsorg lite smartare så vi inte behöver lägga en stor del av resurserna på själva hanteringen.

Jo, jag blev överraskad att det var så gigantiska kostnader det handlade om, trots att ekonomipriset till Nobels minne delade ut till Ronald Coase 1991 bland annat för hans arbeten om just transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna anses förklara just varför det finns stora organisationer både inom den privata och offentliga sektorn. Det är för dyrt att ständigt upphandla helt enkelt och därför gör företagen en egen organisation. Nu menar jag inte, som sagt, att detta är det viktigaste skälet men nog borde en och annan upphandlingsentusiast börja fundera.

Lagstiftningen om upphandlingar (LOU) har ju också gjorts allt mer komplicerad och därmed kostnadsdrivande. Jag tycker att det för länge sedan har gått för långt o0ch ganska ofta hör man att det är just den offentliga upphandlingen och eventuella brott mot den som sätts i förgrunden – nu senast angående Säpos så kallade Bondfest. Den senaste nyheten var ju att den inte kommer att granskas eftersom det eventuella brottet mot LOU hade skett så långt tillbaka i tiden att några sanktioner inte var möjliga. Men Säpos omdöme måste väl kunna granskas och styrningen av Säpo måste väl ändå kunna förbättras. Vi vill väl inte ha en helt omdömeslös säkerhetspolis.

En rejäl diskussion om upphandlingarna och formerna för upphandlingarna borde vara på sin plats.