Satsa på UR

mars 1, 2013

Det är väldigt lätt att instämma i allt som skrivs på DN-debatt idag. Låt bildningen få större utrymme i public service.

Behovet av UR:s folkbildande verksamhet känns verkligen större idag än på länge. Dessutom medger ju tekniken nu en mycket större och kanske enklare spridning av UR:s produktioner. En satsning på UR skulle dessutom vara en viktig signal till alla public service-företagen att det är mer av seriösa program som ska produceras och sändas. Detta bör sägas rent ut, annars finns det kanske en risk med mer pengar till UR?

Det är ju väldigt viktigt att SVT, och inte heller SR, inte uppfattar en ökad satsning på UR som att SVT och SR kan öka flamsigheten och ytligheten och peka på att UR ska stå för det seriösa. För tyvärr går inte utvecklingen av SVT och SR åt rätt håll. En allvarlig tendens är att det också i seriösa samhällsprogram blir mer och mer av dramatik som tar över. Det är runtspringande reportar (till fots eller i bil) som visas på jakt efter sanningen. En sanning som vrids och vänds på tills det passar ett lite dramatiskt förlopp som speglas, oftast i rutan men också i radio.

Kommer det att vara möjligt att föra resonerande samtal i TV och radio om utvecklingen fortsätter? Eller är det enkla budskap av personer med lite skådespelartalanger som kommer att vinna kampen om opinionen. Utfallet av italienska valet inger onekligen en hel del farhågor, även om Grillo körde sin kampanj via andra kanaler. Men det säger väl en hel del om debattklimat och diskussionsmöjligheterna att två högerpopulister samlar över 50 % av väljarna!

Public service borde diskuteras och jag skrev ett blogginlägg (långt) för någon månad sedan om detta. Samma text som jag skickade till public service-utredningen.

Jag tror att en viktig del i en sådan debatt skulle kunna vara en ökad öppenhet från public serviceföretagen om hur licensmedlen används. Det handlar ju ändå om cirka 8 miljarder per år och visst skulle det vara intressant att lite mer i detalj kunna se vart pengarna går. Idag gör företagen en ganska grov redovisning som knappast ger underlag för vad man tycka är värt pengarna. Mer öppenhet – det borde väl SVT och SR gilla!