Har högern vunnit?

juli 30, 2009

 

Många ledande socialdemokrater har gått över till högerns sätt att skriva och tänka.

 

För några decennier sedan var skolan och skolpolitiken en viktig del i socialdemokratins ambition att omvandla samhället i mer jämlik och demokratisk riktning. Det handlade, förstås, bland annat om allas lika möjlighet att få tillgång till utbildning men också, förstås, om innehållet och formerna i skolans arbete. Korvstoppning och auktoritära arbetsformer skulle ersättas av mer kreativitet och demokratiskt tänkande.

 

Nu verkar stora delar av socialdemokratin totalt ha tappat bort diskussionen om innehållet och formerna i skoldiskussionen och målet handlar bara om tillgänglighet. När sex ganska unga socialdemokratiska kommunpolitiker idag skriver på DN-debatt så påstår de rentav att ”Det ideologiska slaget om skolan är vunnet”. Nu när betyg och prov i stor omfattning är på väg tillbaka för att stödja korvstoppning och auktoritära arbetsformer!

 

Lika illa är förstås deras totala naivitet när det gäller friskolor. Det är nog det som artikeln i huvudsak är tänkt att handla om och deras budskap är att friskolor med vinstsyfte är lika bra som offentligt drivna skolor. Det behövs ingen djupare kunskap för att inse att friskolor leder till segregation, det visar ju också erfarenheten.


Påse blir portfölj

juli 2, 2009

När kulturfrågorna ska decentraliseras kommer de inte i en påse utan i en portfölj

 Det är lätt att höra hur många kulturdebattörer tycker, men inte riktigt vill säga, att kulturfrågorna inte är lämpliga för vanligt folk. Jag tycker kulturen är en viktig del av demokratin och vinner på en bred diskussion, eller snarare är det väl det som är själva syftet.

 Radions kulturjournalister är, som många andra, på Gotland den här veckan. De passar på att redovisa hur ett mer decentraliserat beslutsfattande om kulturpolitiken skulle fungera. Gotland är ju vårt i särklass minsta län med bara 57 000 invånare och har den så kallade portföljmodellen på prov.

 Undertonen i redovisningen är att ett så litet län väl knappast kan ha kompetens att klara så svåra frågor som kulturpolitik. Gotland klarar att sköta sjukvård, gymnaiseskola, vattenförsörjning och en massa andra viktiga frågor, men kulturen….?

 Jag tycker det är OK att det kallas portföljmodellen om det kan beveka kulturdebattörerna. När kommunerna i förra omgången fick större inflytande över hur statliga medel skulle användas inom socialtjänst och skola då pratade man om att alla pengarna kom i en påse. Självklart kan man inte lägga kulturfrågorna i en påse.