Kan kapitalismens metoder användas…?

april 30, 2008

Sedan något decennium har alltfler inomkapitalistiska metoder börjat lanseras som ett sätt att förändra samhället till ett mer rättvist och solidariskt samhälle. Jag har tillhört skeptikerna…

En sådan idé har varit sk etiska fonder. I en artikel i ETC intervjuas Joakim Sandberg som skrivit en avhandling (Göteborgs Universitet) om etiska fonder. Man läser ju gärna sånt man själv tycker men nog är det en ganska förödande bild som Joakim Sandberg ger av idén med etiska fonder.

En annan snarlik idé är ”konsumentmakt”. I vissa begränsade fall tror jag att det kan fungera. Dels kan det ge ett sorts startstöd till önskade produkter, exempelvis ekologiska, men dessutom så kan naturligtvis stora inköpare, dvs stat och kommun stimulera fram helt nya produkter. På senare tid har ”konsumentmakten” också börjat användas ”av den andra sidan” alltså de som vill befästa dagens maktordning.

Det förekommer alltmer frekvent att företag som utsätts för fackliga blockader helt plötsligt får en massa sympatikunder. ”Sockerbullens” personal berättade för någon dag sedan om hur mycket extra arbete de hade när livsmedelsfackets blockad pågick. Fler sådana exempel finns och det visar ”konsumentmaktens” problem.

Kapitalismens metoder bygger på kapitalismens logik: Det är pengarna som räknas! Det betyder att konsumenter och investerare med mycket pengar påverkar mycket mer an de med lite. Jag tror inte sådana metoder kan bryta kapitalismens principer.

(Sockerbullen, driver några cafeér i Örebro, och är alltså det företag som först vägrade skriva avtal och efter avtalets undertecknande sa upp den person som konflikten gällt. För någon dag sedan kunde NA redovisa hur dåliga förhållndena verkligen var på företaget och hur även de oorganiserade stödde behovet av ett fungerande kollektivavtal.)

 


Kultur istället för konsumism!

april 26, 2008

Ungefär så menade Stefan Edman som har varit miljöutredare år den socialdemokratiska regeringen. Hans utredning hette nåt i stil biffen, bilen och bostaden och handlade om hur vår konsumtion påverkar miljön. Stefan Edman menar att vi måste ägna oss åt mer resurssnåla aktiviteter för att klara miljöutmaningarnal, han nämnde just ”mer kultur”. Jag tror att det ligger mycket i hans budskap.

Undrar just vad han tänker om ”utvärderingen” av Opera på Skäret. Här kan du läsa lite om utfallet så som det beskrivs av ansvariga på Örebro läns regionförbund. Det positiva som lyfts fram är att det ökat konsumtionen. 600 000 kronor till bensin nämns som en sån ökad konsumtion. Undrar varför de inte skrev 120 ton koldioxid!

Jag tycker helt enkelt att det är trist att kulturaktiviteter ska bedömas bland annat med utgångspunkt i hur mycket de ökar konsumtionen. Det kan nog ifrågasättas om de räknar rätt men ändå. Regionförbundet är i ”gott sällskap”. Biblioteksföreningen hade ett liknande inslag i sin liknande kalkyl när de försökte framhålla bibliotekens betydelse. (Se min blog 12 juli 2007).

 


Viktiga böcker!

april 24, 2008

Jag har just sett Rapport, ett av SVT´s nyhetsprogram alltså. Trots att jag inte ser Rapport så väldigt ofta vågar jag påstå att det är sällan som nya böcker får uppmärksamhet i Rapport. Men ”En dramatikers dagbok”, av Lars Norén, fick flera minuter i kvällens Rapport. Jag vet ju inte säkert vad boken innehåller men Rapport fokuserade på elakt skvaller, dvs Noréns åsikter om enskilda personer inom ”kulturvärlden” i Stockholm.

Jag har hört om Noréns bok i tre radioprogram tidigare under den senaste (?) veckan. Det måste verkligen vara en viktig bok eller är det bara att public service vill att vi ska vältra oss i elakheter…

I söndags skrev Göran Greider om två nya böcker  (DN-kultur) som behandlar miljöfrågorna med ett systemkritiskt perspektiv. Det är Christer Sannes ”Keynes barnbarn” och Björn Forsbergs ”Tillväxtens sista dagar”. Jag tror som, jag uppfattar Greider, som han, dvs att vi måste hitta en ny ekonomisk ordning för att lösa eller åtminstone hantera miljöproblemen.

Jag har inte hört nånting om dessa böcker i varken radio eller TV. Prioriterar public-service skvallerböcker som handlar om ”deras” kompisar/bekanta. Nog är det oroande att SVT-chefen vill öka den andel av TV-programmen som produceras i storstäderna. Jag är inte intresserad av deras skvaller!


EU, allmännyttan och hyrorna!

april 22, 2008

Så heter en utredning som lämnades till regeringen i fredags. Alltså den som föreslår nån form av marknadshyror – jag vet inte så noga ännu eftersom jag just printat ut utredningens nästan 600 sidor. Det tog tid att printa och jag förmodar att det tar lite tid att läsa också. Jag tänkte nog återkomma med mina synpunkter lite senare, när jag har läst alltså.

Det är förstås många saker jag undrar över men jag ska bara uttrycka en undran över hur det är tänkt. Utredningens förslag anses ju underlätta nyproduktionen av hyreslägenheter och metoden är ju att hyrorna ska sättas mer efter ”marknaden”. Det innebär väl att hyror i centrala lägen ska öka och i mer perifera lägen ska de sänkas (?). En övervägande del av nyproduktionen i de större (och medelstora) städerna måst väl ändå ske i mer perifera lägen. I centrum är det ju redan ganska fullt…. Det måste alltså innebära att intresset att bygga hyreslägenheter ska öka när hyrorna sänks… Jag tvivlar. Är det nån som fattat?

Jag återkommer när jag läst..

 

 


Mer medicin

april 16, 2008

Apoteket kommer att privatiseras, åtminstone delvis, och den del som blir kvar kommer därmed att bedrivas mycket mer på marknadsmässiga villkor. Jag tror att det är väldigt olämplig och olyckligt. Många oroar sog för att tillgängligheten kommer att bli sämre, framförallt i glesbygd. Det ligger säkert en hel del i denna oro, marknaden tar jun inga hänsyn till behov utan bara vinsten. Men:

Jag är mer oroad över motsatsen. Alltså att tillgängligheten och därmed konsumtionen av piller kommer att öka. Jag är kritiskt till marknadens mekanismer men jag vill inte påstå att de inte fungerar. Mer piller är bra för lönsamheten och då kommer det troligen att bli mer piller. Kanske inte enbart dåligt men sannolikt mest dåligt.

Idag kan vi läsa ett exempel på píllrens framfart. DN beskriver att höga doser antioxidanter som finns i vanliga vitaminpiller ökar risken för många av de dödliga sjukdomarna. ”Antioxidanter i tablettform dödar fler i västvärlden än de räddar”, säger en proffessor i Köpenhamn. Jag är övertygad om att en förändring mot mer marknadsinriktade ”apotek” kommer att öka försäljningen av såna här piller. Troligen kommer vi at se många fler exempel på marknadens påhittighet som görs ju i enlighet med marknadskrafterna, dvs för att öka förtjänsten. Det är ju den drivkraften som jag tror är väldigt olycklig inom medicin och sjukvård.


Subventionerade jordgubbar: 460:- kr/kg.

april 10, 2008

Idag, 10 april, såldes årets första jordgubbar som odlats i Sverige. 460:- kronor för ett kilo kostade dom. Kanske inte så mycket att bry sig om, att en del är beredda att betala så mycket för jordgubbar. Men nog måste man undra varför växthusbranschen ska vara kraftig subventionerad när de satsar på sån här produktion, dvs sånt som ändå inte är realistiskt för de flesta.

Växthusbranschen betalar nästan ingen energi- och koldioxidskatt alls. Elskatten är bara 0,5 öre, nån sorts symbolisk skatt alltså.

Tag tycker inte det är okomplicerat med ekonomiska styrmedel inom miljöområdet, men att göra ett generellt undantag för hela växthusbranschen är orimligt.

Jag tror inte ens dom där jordgubbarna är goda. Eller vad var det räven sa om rönnbären. Jag ska försöka skriva nåt om rävens väldigt kloka inställning vid nåt senare tillfälle.


Nu måste ÖB avgå!

april 9, 2008

Jag har skrivit det tidigare. Med anledning av försvarets budgetproblem och ÖB´s (bristande) förklaring på detta. Läs gärna bloggen ”Sparka ÖB” som jag skrev 1 februari. Nu har ÖB åter visat sin olämplighet.

2003 bevittnade svenska soldater ett förhör under tortyrliknande former. ÖB hörde rykten om detta 2005/2006 (vilken precision!) men han anser inte att han kunde agera bara på grund av rykten! Hur menar karln?

ÖB är alltså den person som direkt under regeringen ansvarar för rikets säkerhet om hot om våld skulle föreligga. Hela försvarets verksamhet har varit uppbyggt på hög beredskap trots ganska små risker de senaste decennierna. Försvaret har varit berett att undersöka varje tecken på hot eller…? Nu talar ÖB om att det krävs kvalitetssäkrad information. Hade försvaret det i Hårsfjärden när de jagade U-båtar?

Ingen kan väl tro ÖB. Som hög chef inom staten måste han naturligtvis ha ansvar för att ta reda på om rykten om tortyr är sanna. Svenska soldater deltog ju ni operationen. Istället krävde han en anmälan, nånting annat skulle gjort försvart till en stasi-liknande organisation. Om ingen underlyfande vågar göra en formell anmälan då förblir ÖB passiv! Det är slutsatsen men tack och lov är det knappast sant.

Nu har ÖB hört rykten om brister i ”ledarskap och kultur” i specialförbanden. (Det var ett specialförband som eltog i Kongo.) Nu har ÖB tillsatt en utredning – han har ju hört rykten. Bra tycker jag. Men dessvärre visar det att han valde att inte försöka få fram sanningen om förhörsmetoderna i Kongo 2003. Därför bör han avgå!