Det hände nåt

maj 27, 2010

På många sätt händer det förstås saker varje gång kommunfullmäktige sammanträder men det är nästan alltid det förutsebara. Men den här gången hände nåt annat.

 Ibland går jag på kommunfullmäktiges sammanträden i Örebro. Det är förstås viktigt att de viktiga politiska debatteras och manglas offentligt men slutresultatet är ju nästan alltid avgjort i förväg, och det ska det förstås också vara. De beslut som tas har ju en lång historia där förhoppningsvis de viktiga övervägandena och kompromisserna gjorts.

 Men igår (26/5) hände faktiskt nåt lite oförutsett. Det var Linda Eriksson, som också jobbar som förskolelärare, som hade frågat skolkommunalrådet om förskolornas möjlighet att låna skolornas gymnastiksalar. Låna inte hyra alltså. Lindas förskola skulle få betala 200 kronor i timmen för att gymnastisera.

 Skolkommunalrådet hade svaret enligt ”regelboken” som numera utgår från de nya affärsmässiga principer som alltmer präglar också kommunernas ekonomi. Visserligen fanns inga tydliga regler men skolkommunalrådet tolkning var ändå ”Den policy som finns är att det kostar” och fortsatte ”Det ska inte vara gratis, det är inte riktigt rimligt.”

 Men som sagt; nåt hände. En förskolelärare gick upp i talarstolen. Hon berättade att ”hennes förskola” aldrig behövde betala och att det var en väldigt bra verksamhet. Det blev väldigt tydligt att tomma gymnastiklokaler och förskolor som ville gymnastisera inte var riktigt rimligt.

 Upp gick högsta hönset (tuppen) och medgav att det här var nog en lite större fråga som handlade om hur de kommunala resurserna på bästa sätt kunde användas. En översyn av reglerna var på sin plats. Och så kommer det nog att bli. Tänk om det kunde vara ett första steg ifrån de affärsmässiga principerna.


Det var luft jag köpte

maj 20, 2010

På nåt sätt så tror man, trots allt, att en större förpackning innehåller mer än en mindre. Alltså inte luft.

 Jag har lite problem med mina öron och behöver köpa lite droppar på Apoteket ibland. Det är ingen stor åtgång så min ekonomi påverkas mycket måttligt men jag vill ändå inte känna mig lurad.

 Igår, onsdag, var det dag för ett nytt inköp och nog tyckte jag förpackningen var lite större. På den nya förpackningen var det dessutom en streckad linje som särmarkerade den översta delen.

 Men flaskan som låg i förpackningen var precis lika stor i den nya som i den gamla förpackningen och på båda förpackningarna framgick också att innehållet var 10 ml. I bästa fall har förpackningen bara helt i onödan gjorts lite för stor. I sämsta fall är det ett medvetet försöka att luras.

 Se själva.


Nåt som inte stämmer!

maj 15, 2010

Är det verkligen mer satsningar på barn- och ungdomspsykiatri som behövs när ”Svenska barn mår allt sämre”?

 Två upphöjda barnläkare (varav en professor) vill ha mer satsningar på barn- och ungdomspsykiatri. Det är deras svar på att ”Svenska barn mår allt sämre” som de skriver på DN-debatt idag.

 Men det verkar vara nåt om inte stämmer. Jag är övertygad om att barn- och ungdomspsykiatrin aldrig varit så bra som den är idag. Vetenskapen gör ju hela tiden framsteg. Läkare och annan personal är mer välutbildad. Vi har aldrig haft så många specialister. Ändå mår barnen sämre!

 Artikeln i DN tar inte alla upp denna aspekt och ännu mindre försöker den sig på nån analys av varför barnens hälsa har försämrats. Deras lösning är istället

 ”Det är barnläkarna som på ett tidigt stadium kan identifiera de problematiska barnen på barnavårdscentraler och akutmottagningar. De är biologiskt skolade och har en stor potential att förkovra sig i hjärnforskning och neuropsykiatri.”

 Jag tror det är mer samhällsforskning och framförallt debatt om samhällets villkor som behövs. Barnläkare och andra läkare kan säkert delta i den debatten.


Så funkar det

maj 5, 2010

Tro inte att problemen beror på att det är nåt fel elmarknaden – det är just så här marknader ska fungera. De rika ska tjäna mycket pengar. Nu uttalar sig den brittiske professorn Richard Green.

 Sedan den svenska elmarknaden avreglerades har kritiken varit återkommande. Elbolagen har gjort enorma vinster och många elkonsumenter har fastnat i urusla avtal. Riksdagen har tagit några initiativ för att förbättra elmarknadens sätt att fungera.

 Många låtsas helt enkelt som om marknaden fungerar på ett konstigt sätt. Men det konstigaste är att vi alla så tydligt kan se vad som händer. Och en sak till; el är el. Det finns inte så många olika sätt at förpacka elen så därför märker kan vi se att det är samma produkt vi pratar om, köper och säljer. Därför reagerar vi förstås lite extra när elbolag som kan producera el för bara nån tioöring får lika mycket betalt som de producerar den dyraste elen, men så fungerar alla marknader även om det inte syns så tydligt.

 Och nu har en brittisk professor som är expert på elmarknader uttalat sig om den svenska elmarknaden, visserligen har texten tagits fram på uppdrag av Svensk Energi men ändå. ”Den är väl ansedd som en marknad som fungerar smidigt och effektivt levererar det den ska för företag och kunder, säger Richard Green, som tycker att konkurrensen på den nordiska elmarknaden är bra.” enligt en text på Second Opinion.

 Jag kan inte bedöma hur andra energimarknader fungerar men min bild stämmer med Richard Greens och med granskningar som bland annat konkurrensverket har gjort. Det är inget funktionsfel på elmarknaden och därför ska vi inte tro att mer konkurrens eller andra marknadsanpassade reformer kommer att ändra de stora problem som givetvis finns.

  • Orimliga vinster till framförallt ägarna av vattenkraft och kärnkraft.
  • Enskilda hushåll och företag som fastnar i hopplösa prisavtal.
  • Alldeles för litet intresse att hitta lösningar på förbrukningssidan och istället tillförselsidan.

 Enda lösningen är att avskaffa elmarknaden!